Historyczny dzień w Jasnej Polanie
 
   17 grudnia 2005r. w Jasnej Polanie (rejon tajynszyński, obwód północno-kazachstański) zapisał się jako dzień wyjątkowy, ważny i historyczny. Dom Polski funkcjonujący przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy kierowany przez ks. Roberta Tymczaka otrzymał imię papieża Jana Pawła II.
 

O godz. 11 w miejscowym kościele rozpoczęła się uroczysta msza święta, którą celebrował ks. Krzysztof Kuryłowicz proboszcz czkałowskiej parafii w asyście ks. Huberta Zasady z Zielonego Gaju. Ojciec Krzysztof przypomniał ważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły, od jego dzieciństwa,  poprzez lata młodości, do  wyboru na głowę kościoła katolickiego. Zwrócił uwagę na wkład Ojca Świętego w rozwój kościoła i całej ludzkości.
   Po mszy, gospodarz dzisiejszej uroczystości ks. Robert Tymczak  powitał uczestników konkursu poezji Karola Wojtyły, którzy przyjechali z pobliskich miejscowości  i zaprosił ich do recytacji.  16 uczniów zmierzyło się z trudną, ale jakże wymowną  twórczością tego wybitnego Polaka. Przez pół godziny kościół przepojony był    wzniosłymi słowami, krzepiącymi duszę i radującymi  serce.
  

Jury pod przewodnictwem konsula Ambasady RP w Ałmaty pana Medarda Masłowskiego przyznało I miejsce Oldze Guczyńskiej z Czkałowa, która podjęła się recytacji sonetu 9.
   Po zakończeniu konkursu wszyscy zgromadzeni udali się do Domu Polskiego. Tu, w obecności pana konsula nadane zostało temu domowi imię papieża Polaka Jana Pawła II. W tej podniosłej chwili wszyscy byli bardzo skupieni, zasłuchani w słowa aktu  i przepięknej pieśni o domu.
   Po krótkiej ceremonii goście przeszli do budynku szkolnego, który mieści się po drugiej stronie ulicy, gdzie podziwiali tańce w wykonaniu polonijnej młodzieży z Jasnej Polany. Zgrane ruchy, ciekawa aranżacja i piękne stroje na długo pozostaną w pamięci widzów. I z pewnością przyczynią się do pojawienia się takich zespołów w innych miejscowościach Kazachstanu, w których mieszkają Polacy.
   17 grudnia 2005r. nie tylko mieszkańcy Jasnej Polany mieli swój tak uroczysty dzień; był on również bardzo ważny dla całej kazachstańskiej Polonii.
 
Andrzej Malinowski
 
 
DOMY  POLSKIE W KAZACHSTANIE
(jako samodzielne jednostki)
 
1. Dom Polski im. Jana Pawła II w Jasnej Polanie (obwód północno-kazachstański, rejon tajynszyński)
2. Dom Kultury Polskiej w Czkałowie (obwód północno-kazachstański, rejon tajynszyński)
3. Rejonowe Centrum Kultury Polskiej w  Pierwomajce (obwód akmoliński, rejon astrachański)
4. Dom Polski w Tarazie /mieszkanie zakupione ze środków Stowarzyszenia Wspólnota Polska/ (obwód żambylski)
 
 
Konsul Medard Masłowski odczytuje akt nadania imienia
Domowi Polskiemu w Jasnej Polanie
Hosted by uCoz